Reglement

Karlslundegaardens

Ridecenter

Privat ejendom

Karlslundegaarden er en privat ejendom og al færdsel på gården skal ske med hensyntagen hertil. Færdsel og ophold uden ærinde på gården frabedes.

 

Vi frabeder os færdsel over gårdspladsen.

 

Vi ønsker at Karlslundegaardens Ridecenter til enhver tid fremstår som et pænt og ryddeligt sted. Til gavn og glæde for alle, der har deres gang på gården.

 

Rideklub

Alle brugere af Karlslundegaardens Ridecenter skal være medlem af Karlslunde Rideklub. Se mere her: www.karlslunderideklub.dk.

 

Stalde

Ophold og færdsel i staldene sker på eget ansvar og er forbeholdt pensionærer og personale på ridecenteret.

 

Husk altid at feje og rydde op efter dig på staldgangen og hvor man i øvrigt færdes. Strigler mv. skal, mens man rider, opbevares inden i boksen og IKKE på staldgangen.

 


 

Folde

Alle pensionærer på Kalslundegaardens Ridecenter har adgang til ridecenterets folde efter aftale.

 

Benyttelse af ridecenterets folde skal altid ske i samråd med den daglige ledelse/staldpersonalet.

 

Ridecenteret forbeholder sig ret til at lukke folde pga. vejrliget, for at beskytte/bevare foldene i ordentlig stand.

 

Ridehuse og -baner

Ridende har altid førsteret til ridehusene og -banerne. Der rides ”venstre skulder mod venstre skulder” og man skal tage hensyn til dem, der får undervisning.

 

VIGTIGT: HUSK altid at fjerne din hests efterladenskaber med det samme. Grebe og børe forefindes i alle ridehuse. Husk at sætte redskaberne på plads efter benyttelse.

 

 

Ridesti

Ridning uden for ridestien (på marken) er ikke tilladt, af hensyn til afgrøderne på marken. Venligst respektér dette.

 

Ridestien er forbeholdt pensionærer på ridecenteret samt ryttere med gyldige ridehuskort. Al anden færdsel på ridestien – og i marken generelt – frabedes.

 

Udenomsarealer

Græsning af heste og ponyer på græsplæner, rabatter og lignende på gårdens område er ikke tilladt.

 

HUSK også at fjerne din hests efterladenskaber, hvis uheldet skulle være ude på udenomsarealerne. Grebe og børe forefindes i passagen og foran det store ridehus. Husk at sætte redskaberne på plads efter benyttelse.

 

Sikkerhed

Al færdsel og ridning på ridecenteret finder sted på eget ansvar. Ridecenteret hæfter ikke for ulykker, tyveri o.lign.

 

ALLE skal ride med ridehjelm.

 

Rygning

Det er under ingen omstændigheder tilladt at ryge indendørs på ridecenteret.

 

Rygning udendørs skal til enhver tid ske forsvarligt og skodder tages med.

 

Hunde

Besøgende hunde på ridecenteret skal føres i snor og efterladenskaber samles op og smides i de opstillede affaldsspande.

 

Parkering

Parkering skal ske på P-arealet foran den store stald. Parkering foran gårdens indkørsel (gitterlåge) er strengt forbudt.

 

Tilkørsel

Vi beder venligst om, at benytte indkørsel til Karlslundegaarden via allén fra Karlslunde Landevej og ikke ad bagvejen via Gjersdalsvej, af hensyn til vore naboer.

 

Glemte sager

Bliver sat på Facebook gruppen pensionærer.

 

Karlslundegaardens Ridecenter, Karlslunde Landevej 34, 2690 Karlslunde. CVR-nr: 39707306. Kontakt: ridecenter@karlslundegaarden.dk