Priser

Karlslundegaardens

Ridecenter

Priser for opstaldning pr. 1. januar 2018

Pakke/Pris

Hest

Pony

Beskrivelse

Fuldpas

4.500 kr.

3.630 kr.

Inklusiv:

Fodring 3 x dagligt (müsli og wrap ad libitum).

Mugning af klatter og vådt en gang om dagen. Strøelse bestemmes 100 % af ridecenteret.

 

 

 

 

Selvpas

3.250 kr.

2.675 kr.

Inklusiv:

Fodring 3 x dagligt (müsli og wrap ad libitum).

Op til 1 balle tørv/spåner/2 poser træpiller pr. uge, leveret på staldgangen.

Selv:

Pensionæren passer og holder selv bunden i boksen.

Alle priser er pr. md. Priser reguleres årligt pr. 1/1.

Priser for diverse tilvalg

Tilvalg

Pris

Beskrivelse

Foldordning A

330 kr./md.

Din hest/pony trækkes både ud og ind, alle hverdage.

Foldordning B

190 kr./md.

Din hest/pony trækkes kun én vej - ud eller ind alle hverdage.

Leje af saddelskab (stort)

180 kr./halvår

Opkræves hver 1/1 og 1/7.

Leje af lille skab

120 kr./halvår

Opkræves hver 1/1 og 1/7.

1 balle ekstra tørv

70 kr./stk.

Bestilles på p-win@mail.dk

1 pose træpiller

35 kr./stk.

Bestilles på p-win@mail.dk

1 balle træspåner

70 kr./stk.

Bestilles på p-win@mail.dk

 

 

 

Vilkår

 

Hvis det vurderes, at pensionærer med Selvpas pakker ikke holder bunden i boksen forsvarligt, forbeholder Ridecenteret sig ret til at lade pensionæren overgå til Fuldpas pakken. Se vores Vejledning og vilkår for pasningen af bunde i bokse her.

 

Vælger du at opstalde din pony i en hesteboks, betaler du hestebokspris, men dog kun ponyfoderpris. Spørg efter pris.

 

Månedlige valg/ydelser gælder altid for en måned ad gangen og altid fra den 1. i en måned. Halvårlige valg gælder fra 1/1 til 30/6 hhv. 1/7 til 31/12.

 

Ønsker du at ændre på dine opstaldningsvalg, skal dette meddeles på p-win@mail.dk. Alle ændringer modtaget senest den 15. i måneden medtages i den følgende måneds opkrævning. Ændringer meddelt efter den 15. i måneden vil først blive medtaget i din opkrævning den næst følgende måned.

 

Opstaldning betales senest den 4. i hver måned. Halvårlige ydelser opkræves i januar hhv. juli måned. Opkrævning af opstaldning sker via PBS og alle opfordres på det kraftigste til at tilmelde deres opkrævning til BetalingsService via den fremsendte opkrævning.

 

Tilkøb af ferie-mugning er muligt. Prisen er 40 kr. pr. dag for hvert ”trin”, der opgraderes til. Ridecenteret forbeholder sig ret til at afvise ferie-mugning af bokse med henvisning til kapaciteten i personalestyrken. Ridecenteret tager ikke bokse overvejende strøet med spåner på ferie-mugning. Ligeledes forbeholder ridecenteret sig ret til at afvise at tage bokse i en uacceptabel stand på ferie-mugning.

 

Er din hest væk i træning/på ferie/sommergræs/indlagt eller af andre årsager væk er det muligt at få reduktion i opkrævning af foder, evt. mugning og evt. fold for perioder på mere end 14 dages varighed. Der betales til enhver tid fuld leje for den tomme boks.

 

Karlslundegaardens Ridecenter, Karlslunde Landevej 34, 2690 Karlslunde. CVR-nr: 13695474. Kontakt: ridecenter@karlslundegaarden.dk